ดัชนีชี้วัดความทนแล้งของพันธุ์ยางพารา

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 56
สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร สนับสนุนการวิจัย “การศึกษาค่าดัชนีชี้วัดความทนแล้ง” เพื่อนำไปใช้คัดเลือกพันธุ์ให้ได้พันธุ์ยางที่สามารถทนต่อสภาพแห้งแล้ง เป็นทางเลือกสำหรับเกษตรกรในการเลือกใช้พันธุ์ยางที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพาราได้ ...

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์