นำร่องเลี้ยง 'บึกสยาม' ในอีสาน เสริมอาชีพสู่รายได้ชาวบ้านโสน

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 56
ผลสำเร็จจากการวิจัยปลาหนังลูกผสม "บึกสยาม" โดย รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน และคณะ จากคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ส่งผลให้ขณะนี้มีการนำผลงานวิจัยไปขยายผลสู่ชุมชนอย่างกว้างขวาง กระทั่งล่าสุดมีการมอบลูกพันธุ์บึกสยามแก่ชาวบ้านโสน ต.โสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ เพื่อนำไปเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมรายได้หลังทำนา ...

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก