ทำนา 1 ไร่ได้เงิน 1 แสนสร้างชาวนายุคใหม่

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 56
หอการค้าไทย บริษัทเกษตรสนองแผ่นดินจำกัดและสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร่วมกันผลักดัน “โครงการทำนา 1ไร่ได้เงิน 1 แสน”ขึ้นมาโดยใช้พื้นที่ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯในการสร้าง “โมเดลต้นแบบ” เปิดกว้างให้เกษตรกรทั้งที่เป็นชาวนาและเกษตรกรทั่วไป หรือแม้กระทั่งประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเรียนรู้ ศึกษาวิธีการ “ทำนาประยุกต์” ภายใต้หลักสูตรอบรม “ทำนา1 ไร่ได้เงิน 1แสน” ไปเพิ่มพูนรายได้และยกระดับชีวิตในครัวเรือนให้ดีขึ้น ...

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์