ปราบแมลงวันผลไม้ โปรตีนผสมเคมี

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 56
ปลายร้อนย่างสู่ฤดูฝนไม่เพียงตรงกับช่วงมะม่วงสุกพอดี ยังเป็นช่วงที่แมลงวันผลไม้ระบาดรุนแรง ส่งผลกระทบต่อการส่งออกมะม่วงของไทย เพราะหลายประเทศตั้งเงื่อนไขห้ามนำเข้าสินค้าปนเปื้อนไข่แมลงวันผลไม้อย่างเด็ดขาด เพื่อย้ำเตือนผู้ปลูกมะม่วงเพื่อการส่งออกเฝ้าระวังผลผลิตในสวนของตัวเอง นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร แนะวิธีการป้องกันและกำจัดแมลงวันผลไม้ที่ได้ผลดีที่สุด ใช้เหยื่อโปรตีนใส่กับดักล่อแมลงวันผลไม้ ...

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ