มะนาวจำรัส

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 56
นับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญอย่างหนึ่งของไทย ในช่วงฤดูแล้งมีผลผลิตออกมาน้อย ราคาจะปรับตัวสูงขึ้น 5-10 บาทต่อผล แต่เมื่อเข้าฤดูฝนราคามะนาวจะถูกลงอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนั้นปัญหาเรื่องโรคระบาด โดยเฉพาะโรคแคงเกอร์ เมื่อฝนตกชุกการระบาดของโรคจะเกิดรุนแรง การรักษาโดยการพ่นยาสารเคมีเป็นไปได้ยาก เพราะฝนจะชะล้างออก ใบที่เกิดโรคก็จะหลุดร่วง ถ้าเกิดที่กิ่งจะทำให้กิ่งแห้งตาย และลุกลามไปที่ผลก็จะเกิดจุดแผลทำให้ขายไม่ได้ราคา ...

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์