Lyophilizer พร้อมอุปกรณ์

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ������������������������������������: ������������������������������������������������������������ หมวดหมู่ : เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Lyophilizer พร้อมอุปกรณ์

หมายเลขครุภัณฑ์ : PHT-ADB-CMU.2-S.44028

ชื่อครุภัณฑ์ : Lyophilizer พร้อมอุปกรณ์

ยี่ห้อ/ชนิด/แบบ : รุ่น Flexi-Dry MP

คุณลักษณะ :

- เครื่องทำแห้งภายใต้ระบบความเย็นและสุญญากาศ เป็นเครื่องทำแห้งแบบ Manifold โดยมีช่องต่อกับภาชนะพร้อมวาล์วควบคุม โดยเป็นชนิด 2 ทิศทาง ต่อกับภาชนะได้สูงสุด 16 ตำแหน่ง ในแนวขนาน 2 ด้าน ด้านละ 8 ตำแหน่ง
- มีประสิทธิภาพในการดักจับไอน้ำได้สูงถึง 3 ลิตร/24 ชั่วโมง
- มีภาชนะบรรจุตัวอย่างแห้งชนิด Quic-Dry-Flasks โดยทำจากวัสดุแก้วใส
- มีภาชนะบรรจุตัวอย่างทำแห้งชนิด Multi-Trainer โดยเป็นภาชนะชนิดถังกลม โดยมีความจุภายในสูงถึง 8 ลิตร

จำนวน/หน่วย : 1

ราคาค่าบริการ : ยังไม่ระบุข้อมูล