Digital Balance (เครื่องชั่งไฟฟ้าชนิดวางน้ำหนักด้านบน ระบบอิเล็คโทรนิค)

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ������������������������������������: ������������������������������������������������������������ หมวดหมู่ : เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Digital Balance (เครื่องชั่งไฟฟ้าชนิดวางน้ำหนักด้านบน ระบบอิเล็คโทรนิค)

หมายเลขครุภัณฑ์ : PHT-ADB-CMU.2-S.45053

ชื่อครุภัณฑ์ : Digital Balance (เครื่องชั่งไฟฟ้าชนิดวางน้ำหนักด้านบน ระบบอิเล็คโทรนิค)

ยี่ห้อ/ชนิด/แบบ : รุ่น EA35EDE-I ยี่ห้อ Sartorius ขนาด 20 Kg. ชั่งได้สูงสุด 35 กก.

คุณลักษณะ :

เครื่องชั่งไฟฟ้าชนิดวางน้ำหนักด้านบน ระบบอิเลคโทรนิค ใช้สำหรับชั่งน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 35 กิโลกรัม สามารถอ่านละเอียดได้ 1 กรัม ตลอดการชั่ง และสามารถปรับให้อ่านได้ 2 ช่วง คือ ถ้าชั่งน้ำหนักไม่เกิน 17.5 กรัม อ่านค่าละเอียด 0.5 กรัม ถ้าชั่งน้ำหนักเกิน 17.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 35 กิโลกรัม อ่านค่าละเอียด 1 กรัม

จำนวน/หน่วย : 1

ราคาค่าบริการ : ยังไม่ระบุข้อมูล