เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ������������������������������������: ������������������������������������������������������������

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ������������������������������������: ������������������������������������������������������������ หมวดหมู่ : เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ลำดับที่ หมายเลขครุภัณฑ์ ชื่อครุภัณฑ์
1
PHT-ADB-CMU.2-S.44007 Hand Refractometer(เครื่องวัดความหวาน)
2
PHT-ADB-CMU.2-S.44008 Heat Sealer (เครื่องปิดผนึกถุงพลาสติก)
3
PHT-ADB-CMU.2-S.44009(1-4) Transfer Pipette
4
PHT-ADB-CMU.2-S.44010 Heating Circulator Water Bath (อ่างควบคุมอุณหภูมิระบบหมุนเวียน)
5
PHT-ADB-CMU.2-S.44011(1-2) Liquid Nitrogen Tank (ถังบรรจุไนโตรเจน)
6
PHT-ADB-CMU.2-S.44013 Copy Stand and Artificial Light set
7
PHT-ADB-CMU.2-S.44014 Chilled (ตู้แช่)
8
PHT-ADB-CMU.2-S.44015 UV/VIS Spectrophotometer and Accessories
9
PHT-ADB-CMU.2-S.44023 Stereomicroscope and Accessories
10
PHT-ADB-CMU.2-S.44024 Infrared Head Space Analyzer รุ่น 6600
11
PHT-ADB-CMU.2-S.44025 Texture Analyser(เครื่องวัดเนื้อสัมผัส)
12
PHT-ADB-CMU.2-S.44027 Water Activity (เครื่องวัดและบันทึกค่า)
13
PHT-ADB-CMU.2-S.44028 Lyophilizer พร้อมอุปกรณ์
14
PHT-ADB-CMU.2-S.44029 Moisture Analyser (เครื่องหาความชื้น)
15
PHT-ADB-CMU.2-S.44030(1-3) Digital Burette
16
PHT-ADB-CMU.2-S.44031 Color Meter (เครื่องวัดสีผลไม้+พิมพ์ข้อมูล)
17
PHT-ADB-CMU.2-S.44032 Gas Chromatograph
18
PHT-ADB-CMU.2-S.44033 Data Logger System
19
PHT-ADB-CMU.2-S.44035 Multiposition Heated Magnetic Stirrer with accessories
20
PHT-ADB-CMU.2-S.44039 Rotary Evaporator and Cooling System (เครื่องระเหยสูญญากาศ)
21
PHT-ADB-CMU.2-S.44040 IR Moisture Determination Balance (เครื่องวัดความชื้นแบบ IR)
22
PHT-ADB-CMU.2-S.44042 Grain Spear Bulk Moisture Analyzer
23
PHT-ADB-CMU.2-S.44043 Specific Gravity Meter (วัดความหนืดแบบมือถือ)
24
PHT-ADB-CMU.2-S.44044(1-4) Hot Air Oven
25
PHT-ADB-CMU.2-S.44045 Laminar Airflow Chamber
26
PHT-ADB-CMU.2-S.45001(1-2) Digital Balance and accessories
27
PHT-ADB-CMU.2-S.44046 High Refrigerated Speed Centrifuge and Accessories
28
PHT-ADB-CMU.2-S.44047 Optic Spectrometer
29
PHT-ADB-CMU.2-S.44048(1-4) Incubator (ตู้บ่มเพาะเลี้ยงเชื้อ)
30
PHT-ADB-CMU.2-S.44049(1-2) Autoclave
31
PHT-ADB-CMU.2-S.44050 Laboratory Fume Cupboard
32
PHT-ADB-CMU.2-S.45002 PH Meter
33
PHT-ADB-CMU.2-S.45003 Digital Hand Refractometer
34
PHT-ADB-CMU.2-S.45004 Conductivity Meter
35
PHT-ADB-CMU.2-S.45005 Versatile Food & Beverage Analyzer System and Accessories Set
36
PHT-ADB-CMU.2-S.45006 Low Tem Bath (อ่างน้ำเย็นหมุนเวียน)
37
PHT-ADB-CMU.2-S.45007 Fruits Hardness Tester
38
PHT-ADB-CMU.2-S.45008 Digital Refractometer
39
PHT-ADB-CMU.2-S.45009 Spectrophotometer
40
PHT-ADB-CMU.2-S.45010(1-2) Insect Testing Cage
41
PHT-ADB-CMU.2-S.45011(1-2) Compound Microscope
42
PHT-ADB-CMU.2-S.45012(1-4) Stereomicroscope
43
PHT-ADB-CMU.2-S.45013 Thermocouple
44
PHT-ADB-CMU.2-S.45014 Digital Burette
45
PHT-ADB-CMU.2-S.45015 Color Meter (เครื่องวัดสี)
46
PHT-ADB-CMU.2-S.45016 Chlorophyll Meter (วัดปริมาณโคลโรฟิลส์)
47
PHT-ADB-CMU.2-S.45017 Light Meter and Accessories
48
PHT-ADB-CMU.2-S.45018 Multiple Function Measuring
49
PHT-ADB-CMU.2-S.45019 Moisture Tester Steinlite
50
PHT-ADB-CMU.2-S.45020(1-2) Auto-Desiccator (ตู้ดูดความชื้นแบบอัตโนมัติ)
51
PHT-ADB-CMU.2-S.45021 Sample Mill (เครื่องบดตัวอย่าง)
52
PHT-ADB-CMU.2-S.45025 Stomacher (เครื่องตีบด)
53
PHT-ADB-CMU.2-S.45027 Accessories for Texture Analysis
54
PHT-ADB-CMU.2-S.45026 Varispeed Centrifuge 1000-6000 rpm
55
PHT-ADB-CMU.2-S.45028 Differential Scanning Calorimeter
56
PHT-ADB-CMU.2-S.45029 PH Meter
57
PHT-ADB-CMU.2-S.45030 Gel Electrophoresis System
58
PHT-ADB-CMU.2-S.45031 Chemical Preparative Hood
59
PHT-ADB-CMU.2-S.45032 Reagent Dispensor
60
PHT-ADB-CMU.2-S.45033 Sound Measuring Instrument
61
PHT-ADB-CMU.2-S.45034 Sound Generator
62
PHT-ADB-CMU.2-S.45035 Chemical Separation and Quantity Measuring (HPLC)
63
PHT-ADB-CMU.2-S.45036 Cimbria Centricoater (เครื่องเคลือบเมล็ด)
64
PHT-ADB-CMU.2-S.45037(1-2) Seed Germinator (ตู้ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และแสงสว่าง)
65
PHT-ADB-CMU.2-S.45038(1-2) Refrigerator (ตู้เย็น)
66
PHT-ADB-CMU.2-S.45039 Hand Micro Applicator (เครื่องฉีดสารละลายปริมาณต่ำ)
67
PHT-ADB-CMU.2-S.45040 Kearns&March Knockdown Chamber
68
PHT-ADB-CMU.2-S.45041 Airbrush
69
PHT-ADB-CMU.2-S.45042 Heat Circulate Water Bath (อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ)
70
PHT-ADB-CMU.2-S.45043(1-4) Controlled Humidity and Temperature Chamber (เครื่องควบคุมอุณภูมิ)
71
PHT-ADB-CMU.2-S.45044 Deep Freezer and Accessories (ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ)
72
PHT-ADB-CMU.2-S.45045 Seive Shaker and Accessories (เครื่องเขย่าแยกอนุภาคด้วยตะแกรง)
73
PHT-ADB-CMU.2-S.45046 Vacuum Dryer (ตู้อบสูญญากาศ)
74
PHT-ADB-CMU.2-S.45047 Conductivity Meter (เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าของสารละลาย)
75
PHT-ADB-CMU.2-S.45048 Auto Injector (เครื่องฉีดสารตัวอย่างอัตโนมัติ)
76
PHT-ADB-CMU.2-S.45049(1-2) Digital Balance (เครื่องชั่งไฟฟ้าแบบชั่งจากด้านบน มีระบบการวัดน้ำหนัก)
77
PHT-ADB-CMU.2-S.45050(1-2) Digital Balance (เครื่องชั่งไฟฟ้าแบบชั่งจากด้านบน ชนิดอ่านละเอียด)
78
PHT-ADB-CMU.2-S.45051(1-2) Digital Balance (เครื่องชั่งไฟฟ้าแบบชั่งจากด้านบน น้ำหนักแบบMonoblock)
79
PHT-ADB-CMU.2-S.45052 Digital Balance (เครื่องชั่งไฟฟ้าแบบชั่งจากด้านบน น้ำหนักแบบMonoblock)
80
PHT-ADB-CMU.2-S.45053 Digital Balance (เครื่องชั่งไฟฟ้าชนิดวางน้ำหนักด้านบน ระบบอิเล็คโทรนิค)
81
PHT-ADB-CMU.2-S.45054 Microtome Fresh cut tissue (เครื่องตัดชิ้นเนื้อพืชแบบไม่ต้องแช่แข็ง)
82
PHT-ADB-CMU.2-S.45055 Rice Miller (เครื่องขัดเมล็ดข้าว)
83
PHT-ADB-CMU.2-S.45056(1-5) PH/Temperature/Conductivity/MV Meter (เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง)
84
PHT-ADB-CMU.2-S.45057(1-3) Digital Burette and accessories
85
PHT-ADB-CMU.2-S.45058 Rotary Evaporator and Accessories (เครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน)
86
PHT-ADB-CMU.2-S.45059 Orbital Shaker and Accessories (เครื่องเขย่าสารละลาย แบบตั้งโต๊ะ)
87
PHT-ADB-CMU.2-S.45060 Sample Mill (เครื่องบดตัวอย่าง)
88
PHT-ADB-CMU.2-S.45061 Disc Mill (เครื่องบดเมล็ดพันธุ์)
89
PHT-ADB-CMU.2-S.45062 Digital Thermometer (เครื่องวัดอุณหภูมิแบบพกพา)
90
PHT-ADB-CMU.2-S.45063 Digital Electronic Thermometer (เครื่องวัดอุณหภูมิแบบพกพา+พิมพ์ข้อมูลออกได้)
91
PHT-ADB-CMU.2-S.45064 Water Activity (เครื่องวัดและบันทึกค่าของสารอาหาร)
92
PHT-ADB-CMU.2-S.45065 Data Logger (เครื่องเก็บข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นในช่วงอุณหภูมิต่ำ)
93
PHT-ADB-CMU.2-S.45066 Rapid Visco Analyser (เครื่องวิเคราะห์ความหนืดของผลิตภัณฑ์แป้ง)
94
PHT-ADB-CMU.2-S.45067 Mason Hygrometer (เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์)
95
PHT-ADB-CMU.2-S.45068 Motome 919 Moisture Meter (เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์พืช)
96
PHT-ADB-CMU.2-S.45069(1-3) Hot Air Oven (ตู้อบลมร้อน)
97
PHT-ADB-CMU.2-S.45070 Brookfield (เครื่องวัดความหนีด)
98
PHT-ADB-CMU.2-S.45071 Vacuum Oven (ตู้อบแบบสูญญากาศ)
99
PHT-ADB-CMU.2-S.45072(1-2) Automatic Titrator (เครื่องไตเตรทอัตโนมัติ)
100
PHT-ADB-CMU.2-S.45073 Protein Analyzer and Accessories (ชุดวิเคราะห์โปรตีน)
101
PHT-ADB-CMU.2-S.45074 Muffle Furnace (เตาเผาอุณหภูมิสูง)
102
PHT-ADB-CMU.2-S.45075 Cyclone Sample Mill (เครื่องบดเมล็ดพันธุ์)
103
PHT-ADB-CMU.2-S.45079 Dole Moisture Tester (เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธ์แบบกระเป๋าหิ้ว)
104
PHT-ADB-CMU.2-S.45080 Riffle Divider (เครื่องแบ่งตัวอย่างเมล็ด)
105
PHT-ADB-CMU.2-S.45081 Partitioned Probes with Wooden Handles
106
PHT-ADB-CMU.2-S.45082 Special Dial Thermometer (เทอร์โมมิเตอร์แบบหน้าปัทม์กลม)
107
PHT-ADB-CMU.2-S.45083 Registering Thermometer (เทอร์โมมิเตอร์บอกอุณหภูมิแบบใช้ปรอทและสเกล)
108
PHT-ADB-CMU.2-S.45084 Digital Anemomenter (เครื่องอ่านค่าความเร็วลมแบบกระเป๋าหิ้ว)
109
PHT-ADB-CMU.2-S.45085 Portable Dual Prupose Scoops Set (เลนส์ใช้สำหรับส่องดูเมล็ดพันธุ์ต่าง ๆ)
110
PHT-ADB-CMU.2-S.45086 Count-A-Pak Seed Totalizer (เครื่องนับจำนวนเมล็ด)
111
PHT-ADB-CMU.2-S.45087 Laboratory Aspirator (เครื่องพ่นแยกเมล็ดด้วยแรงลม)
112
PHT-ADB-CMU.2-S.45088 Sample Sheller For Rough Rice (เครื่องกระเทาะเปลือกข้าว
113
PHT-ADB-CMU.2-S.45089 Rice Sizing Device (เครื่องคัดแยกขนาดเมล็ดข้าว)
114
PHT-ADB-CMU.2-S.45090 Black Light Cabinet (เครื่องใช้ตรวจเช็คการเกิด Aflatoxin ในเมล็ดพันธุ์)
115
PHT-ADB-CMU.2-S.45091 Fat Analyser (เครื่องวิเคราะห์ไขมัน)
116
PHT-ADB-CMU.2-S.45092 Fiber Analyser (เครื่องวิเคราะห์เส้นใยอาหาร)
117
PHT-ADB-CMU.2-S.45093 Thermometer and Conductivity Probe (เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าของแข็งที่ละลาย)
118
PHT-ADB-CMU.2-S.45094 Surface Thermometer
119
PHT-ADB-CMU.2-S.45095 Chilled Refrigerator
120
PHT-ADB-CMU.2-S.44026 Thermoanemometer (เครื่องวัดและบันทึกค่าความเร็วลม อุณหภูมิ ความชื้น และอื่น ๆ)
121
PHT-ADB-CMU.2-S.44041 Grain Moisture Tester
122
PHT-ADB-CMU.2-S.45096 Texture Analyser(เครื่องวัดเนื้อสัมผัส)
123
PHT-ADB-CMU.2-S.45097(1-2) Color Meter (Portable) เครื่องวัดสี
124
PHT-ADB-CMU.2-S.45098(1-3) Vortex Mixer (เครื่องเขย่าผสมสาร)
125
PHT-ADB-CMU.2-S.45099(1-6) Magnetic Stirrer (เครื่องผสมสารละลาย)
126
PHT-ADB-CMU.2-S.45100(1-3) Hot Plate Stirrer (เครื่องผสมสารละลายพร้อมให้ความร้อน)
127
PHT-ADB-CMU.2-S.45101(1-2) Microwave Oven (เตาอบไมโครเวฟ)
128
PHT-ADB-CMU.2-S.45102(1-4) Auto Pipette Set (เครื่องดูดปล่อยสารละลายแบบปรับปริมาตรได้)
129
PHT-ADB-CMU.2-S.45103 Water Activity (เครื่องวัดหาค่าปริมาณน้ำอิสระในผลิตภัณฑ์อาหาร)
130
PHT-ADB-CMU.2-S.45104 Ultra Sonic Dish Washer (เครื่องทำความสะอาดโดยใช้คลื่นเสียง)
131
PHT-ADB-CMU.2-S.45105 Supplementary for NIR
132
PHT-ADB-CMU.2-S.45106(1-2) Heat Block (เครื่องให้ความร้อนแก่หลอดทดลอง)
133
PHT-ADB-CMU.2-S.45107(1-2) Refractometer (เครื่องวัดความเข้มข้นของสารละลาย)
134
PHT-ADB-CMU.2-S.45108(1-10) Heating Mantle (เตาให้ความร้อนแบบหลุม)
135
PHT-ADB-CMU.2-S.45109 Cooling Circulation Bath (อ่างน้ำหมุนเวียนสามารถควบคุมอุณหภูมิได้)
136
PHT-ADB-CMU.2-S.45110 Centrifuge (เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน)
137
PHT-ADB-CMU.2-S.45111 Liquid Nitrogen Tank (ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว)
138
PHT-ADB-CMU.2-S.45112 Compound Microscope with Accessories
139
PHT-ADB-CMU.2-S.45113(1-2) Compound Microscope (กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา)
140
PHT-ADB-CMU.2-S.45114(1-2) Homogenizer Set (เครื่องปั่นผสมสาร)
141
PHT-ADB-CMU.2-S.45115 Pipette Pump (ปั้มสำหรับปิเปต)
142
PHT-ADB-CMU.2-S.45116 Ovent Set (ตู้อบความร้อน)
143
PHT-ADB-CMU.2-S.45117 Stereo Microscope (กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอชนิด 3 ตา)
144
PHT-ADB-CMU.2-S.45118 Thermometer Set with Accessories (เครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมหัววัดแบบต่าง ๆ)
145
PHT-ADB-CMU.2-S.45119 Electronic Stirrers (เครื่องกวนสายละลายแบบมอเตอร์)
146
PHT-ADB-CMU.2-S.45120 Reagent Dispenser (ชุดดูดจ่ายสารละลายจากขวด)
147
PHT-ADB-CMU.2-S.45121 UV-VIS Spectrophotometer (เครื่องวัดการดูดกลืนคลื่นแสง)
148
PHT-ADB-CMU.2-S.45122 Freeze Dryer(เครื่องทำตัวอย่างให้แห้งด้วยอุณหภูมิต่ำ)
149
PHT-ADB-CMU.2-S.45123 Microcentrifuge Set (เครื่องปั่นตกตะกอน)
150
PHT-ADB-CMU.2-S.45124 Incubator Shaker Set (เครื่องเขย่าควบคุมอุณหภูมิ)
151
PHT-ADB-CMU.2-S.45125 Flat Bed Electrophoresis Set with Accessories (ชุดแยกสารด้วยกระแสไฟฟ้า)
152
PHT-ADB-CMU.2-S.45126 Cold Incubator (ตู้เพาะเชื้ออุณหภูมิต่ำ)
153
PHT-ADB-CMU.2-S.45127(1-3) Auto Pipette Set (ชุดดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ)
154
PHT-ADB-CMU.2-S.45128 Atomic Absorption Spectrophotometer
155
PHT-ADB-CMU.2-S.45129 Vacuum Sealer with gas modifier (เครื่องปิดผนึกถุงแบบสุญญากาศ)
156
PHT-ADB-CMU.2-S.45130(1-2) Hot Plate (เตาความร้อน)
157
PHT-ADB-CMU.2-S.45131(1-2) Incubator for Bacteria Culture (ตู้บ่มเพาะเชื้อควบคุมอุณหภูมิ)
158
PHT-ADB-CMU.2-S.45132 Ice Maker (เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ด)
159
PHT-ADB-CMU.2-S.45133(1-3) Separating Funnel Shaker (เครื่องเขย่า)
160
PHT-ADB-CMU.2-S.45134 Handy Step & Reg : Electronic Repetitive Pipette (เครื่องดูดจ่ายของเหลวอัตโนมัติ)
161
PHT-ADB-CMU.2-S.45135 Deep Freezer - 86 องศา
162
PHT-ADB-CMU.2-S.45136(1-3) Vortex Mixer (เครื่องเขย่าผสมสาร)
163
PHT-ADB-CMU.2-S.45137(1-3) Cold Storage (ตู้แช่ควบคุมอุณหภูมิ)
164
PHT-ADB-CMU.2-S.45138 Needle Thermocouple and Reader (เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ)
165
PHT-ADB-CMU.2-S.45139 Thermo-Anemometer (เครื่องวัดและบันทึกค่าความเร็วลม,อุณหภูมิ,ความชื้น,แรงดัน)
166
PHT-ADB-CMU.2-S.45140 High Speed Blender with Accessories (เครื่องปั่นผสมสารตัวอย่าง)
167
PHT-ADB-CMU.2-S.45141 Orbital Shaker for plate (เครื่องเขย่าผสมสารละลาย)
168
PHT-ADB-CMU.2-S.45142 Refrigerated Centrifuge set -Floor Model (เครื่องปั่นตกตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิตั้งพื้น)
169
PHT-ADB-CMU.2-S.45143(1-2) Homogenizer (เครื่องปั่นผสมสารความเร็วสูง)
170
PHT-ADB-CMU.2-S.45144 Densitometer Set with TLC Coater (เครื่องมือสำหรับวิเคราะห์หาชนิด+ปริมาณ)
171
PHT-ADB-CMU.2-S.45145(1-2) Ovent Set (ตู้อบความร้อน)
172
PHT-ADB-CMU.2-S.45146 Flask Orbital Shaker (เครื่องเขย่าสสารละลายแบบวงกลมในแนวนอน)
173
PHT-ADB-CMU.2-S.45147(1-2) Biohazard Type Laminar Air Flow (ตู้กรองอากาศให้ปราศจากเชื้อ)
174
PHT-ADB-CMU.2-S.45148 Refrigerated Microcentrifuge Set (เครื่องปั่นตกตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิ)
175
PHT-ADB-CMU.2-S.45149 Refrigerated Container Truck (รถบรรทุกห้องเย็น)
176
PHT-ADB-CMU.2-S.45150 Nitrogen Dryer (เครื่องลดปริมาณสารละลายตัวอย่างชนิดเป่าด้วยแก๊สไนโตรเจน)
177
PHT-ADB-CMU.2-S.45151(1-2) Gas Chromatography
178
PHT-ADB-CMU.2-S.45152 Muffle Furnace (เตาเผาอุณหภูมิสูง)
179
PHT-ADB-CMU.2-S.45153 Thermocycling Unit (PCR) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม
180
PHT-ADB-CMU.2-S.45154 Digital Balance and Accessories (เครื่องชั่งดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ประกอบ)
181
PHT-ADB-CMU.2-S.45155 Gas Chromatography (เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณสารตัวอย่างโดยใช้เทคนิคแก็สฯ)
182
PHT-ADB-CMU.2-S.45156 Control Atmosphere System (เครื่องควบคุมสภาวะบรรยากาศในห้องเก็บผลิตภัณฑ์)
183
PHT-ADB-CMU.2-S.45157 Nitrogen Generator and Air Compressor System with Accessories
184
PHT-ADB-CMU.2-S.45158 Radio Frequency Heat Treatment Set
185
PHT-ADB-CMU.2-S.45159 Force Air Cooling Room (ห้องเย็นแบบบังคับลม)
186
PHT-ADB-CMU.2-S.45160 Cold Room
187
PHT-ADB-CMU.2-S.45161 Hydro Cooling Tank (อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ)
188
PHT-ADB-CMU.2-S.45162 Printer Poster Size 54"