เครื่องมือวิทยาศาสตร์ หน่วยงานร่วม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ หน่วยงานร่วม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หมวดหมู่ : เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ลำดับที่ หมายเลขครุภัณฑ์ ชื่อครุภัณฑ์
1
PHT-ADB-KU-S.44007 Photodocumentation System
2
PHT-ADB-KU-S.44008 Incubator Shaker
3
PHT-ADB-KU-S.44009 Hybridization Oven
4
PHT-ADB-KU-S.44010 Protein Blotting System with Power Supply
5
PHT-ADB-KU-S.44011 Vertical Gel Electrophoresis with Power Supply
6
PHT-ADB-KU-S.44012 Horizontal Gel Electrophoresis with Power Supply
7
PHT-ADB-KU-S.44013 Submerged Gel Electrophoresis with Power Supply
8
PHT-ADB-KU-S.44014 High Performance Bio-Chromatograph
9
PHT-ADB-KU-S.44016 PCR Machine
10
PHT-ADB-KU-S.44017 Homogenizer
11
PHT-ADB-KU-S.44018 UV-VIS Spectrophotometer and Accessories
12
PHT-ADB-KU-S.44019 High Refrigerated Speed Centrifuge and Accessories
13
PHT-ADB-KU-S.44020 High Speed Bench Top Centrifuge and Accessories
14
PHT-ADB-KU-S.44021 Gas Chromatograph
15
PHT-ADB-KU-S.44022 Low Temperature Incubator
16
PHT-ADB-KU-S.44023 Laminar Flow
17
PHT-ADB-KU-S.44028 Deep Freezer
18
PHT-ADB-KU-S.44071 Walk in Cold Room
19
PHT-ADB-KU-S.44072 (1-6) Hand Refractometer
20
PHT-ADB-KU-S.44073 Transferring Cabinet
21
PHT-ADB-KU-S.44074 Hot Bench Slide Warmer
22
PHT-ADB-KU-S.44075 (1-8) Magnetic Stirrer
23
PHT-ADB-KU-S.44076 (1-6) Hot Plate Stirrer
24
PHT-ADB-KU-S.44077 Ice maker
25
PHT-ADB-KU-S.44078 Desiccator
26
PHT-ADB-KU-S.44079 Ultrasonic Cleaner with heating
27
PHT-ADB-KU-S.44080 (1-4) Vortex
28
PHT-ADB-KU-S.44081 Water Purifier System
29
PHT-ADB-KU-S.44082 Analytical Electronic Balance (4 digits) - internal calibrate
30
PHT-ADB-KU-S.44083 Analytical Electronic Balance (3 digits) - external calibrate
31
PHT-ADB-KU-S.44084 Electronic balance (0 digits)
32
PHT-ADB-KU-S.44085 Electronic balance (1 digits)
33
PHT-ADB-KU-S.44086 (1-2) Electronic balance (2 digits)
34
PHT-ADB-KU-S.44087 (1-15) Datalogger (Humidity Logger)
35
PHT-ADB-KU-S.44092 Auto micro-pipette (Starter Kit Set)
36
PHT-ADB-KU-S.44095 (1-2) Bottle top dispensor 5 ml
37
PHT-ADB-KU-S.44096 (1-2) Bottle top dispensor 10 ml
38
PHT-ADB-KU-S.44097 Furnace
39
PHT-ADB-KU-S.44099 (1-2) Dispensor (5-50 ml, Dispensate III with Standard Valve)
40
PHT-ADB-KU-S.44100 (1-4) Pipette pump
41
PHT-ADB-KU-S.44102 (1-3) Automatic Autoclave (with accessories)
42
PHT-ADB-KU-S.44103 (1-2) Microcentrifuge
43
PHT-ADB-KU-S.44104 (1-3) Shaking Incubator
44
PHT-ADB-KU-S.44105 Analytical electronic balance (3 digits) - Internal Calibrate
45
PHT-ADB-KU-S.44106 Compound microscope with automatic camera attached
46
PHT-ADB-KU-S.44107 Water bath shaker
47
PHT-ADB-KU-S.44108 (1-3) Orbital Shaker
48
PHT-ADB-KU-S.44109 Gel Documentation and Analysis System
49
PHT-ADB-KU-S.44110 Rotary Evaporator
50
PHT-ADB-KU-S.44111 Hot air oven (ความจุ 800 ลิตร)
51
PHT-ADB-KU-S.44112 (1-2) Hot air oven (ความจุ 400 ลิตร)
52
PHT-ADB-KU-S.44113 (1-2) Water bath
53
PHT-ADB-KU-S.44114 (1-2) Hand Firmness Tester with Stand Holder
54
PHT-ADB-KU-S.44115(1-2) Hand Firmness Tester with Stand Holder
55
PHT-ADB-KU-S.44116(1-2) Hand Firmness Tester with Stand Holder
56
PHT-ADB-KU-S.44119 Chlorophyll Meter
57
PHT-ADB-KU-S.44120 Gas Chromatograph
58
PHT-ADB-KU-S.44122 Spectrophotometer
59
PHT-ADB-KU-S.44123(1-2) Digestion Heat Bock
60
PHT-ADB-KU-S.44124 Spectrophotometer
61
PHT-ADB-KU-S.44125(1-2) Multipoint magnetic Stirrer
62
PHT-ADB-KU-S.44126 High Performance Liquid Chromatography
63
PHT-ADB-KU-S.44127 Automic Absorption Analyser
64
PHT-ADB-KU-S.44128(1-2) Auto Titrator
65
PHT-ADB-KU-S.44129(1-2) Freeze Dryer
66
PHT-ADB-KU-S.44130(1-2) Vacuum Pump
67
PHT-ADB-KU-S.44131 High Speed Bench Top Centrifuge and Accessories
68
PHT-ADB-KU-S.44132 Water Bath for Histology
69
PHT-ADB-KU-S.44133 Fume Hood
70
PHT-ADB-KU-S.44134 Hand Control Fork-Lift
71
PHT-ADB-KU-S.45001(1-5) PH Meter
72
PHT-ADB-KU-S.45004 Nitrogen Determinator
73
PHT-ADB-KU-S.45005(1-2) Digital Refractometer
74
PHT-ADB-KU-S.45006 Conductivity meter
75
PHT-ADB-KU-S.45007(1-2) Conductivity meter
76
PHT-ADB-KU-S.45008 Rotary Microtome
77
PHT-ADB-KU-S.45009 Spectrophotometer
78
PHT-ADB-KU-S.45010 High Performance Liquid Chromatograph (HPLC)
79
PHT-ADB-KU-S.45014 UV-VIS Spectrophotometer and Accessories
80
PHT-ADB-KU-S.45015 Homogenizer (เครื่องผสมตัวอย่างให้เป็นเนื้อเดียวกัน)
81
PHT-ADB-KU-S.45018(1-3) Compound microscope
82
PHT-ADB-KU-S.45019 Color meter
83
PHT-ADB-KU-S.45020 Fume Hood (Fume Cupboard with centrifugal blower)
84
PHT-ADB-KU-S.45021 Anemometer (air flow measuring unit)
85
PHT-ADB-KU-S.45025 Data Logger
86
PHT-ADB-KU-S.45027(1-2) Fume Hood (with centrifugal blower)
87
PHT-ADB-KU-S.45029 Free Roller Conveyer
88
PHT-ADB-KU-S.45030 Free Roller Conveyer
89
PHT-ADB-KU-S.45031 Spectrophotometer
90
PHT-ADB-KU-S.45032 High Speed Floor Standing Refrigerated Centrifuge
91
PHT-ADB-KU-S.45035 Refrigerated container truck
92
PHT-ADB-KU-S.45036 Spectrophotometer
93
PHT-ADB-KU-S.45038 (1) Gas Chromatograph
94
PHT-ADB-KU-S.45038 (2) Gas Chromatograph
95
PHT-ADB-KU-S.45040 (1-3) Blender
96
PHT-ADB-KU-S.45041 Power Generator
97
PHT-ADB-KU-S.45042 UV lamp
98
PHT-ADB-KU-S.45043 (1-3) Cold Room
99
PHT-ADB-KU-S.45044 (1-2) Column GC for C2H4
100
PHT-ADB-KU-S.45045 Ethylene storage tank
101
PHT-ADB-KU-S.45046 Compound microscope
102
PHT-ADB-KU-S.44088(1-12) Datalogger
103
PHT-ADB-KU-S.44089(1-12) Datalogger
104
PHT-ADB-KU-S.44090(1-12) Datalogger
105
PHT-ADB-KU-S.44091(1-2) Datalogger
106
PHT-ADB-KU-S.44093 Auto micro-pipette
107
PHT-ADB-KU-S.44094 Auto micro-pipette
108
PHT-ADB-KU-S.44098(1-2) Dispensor
109
PHT-ADB-KU-S.44100(1-8) Pipette Pump
110
PHT-ADB-KU-S.45013 Freezer (-86C)
111
PHT-ADB-KU-S.45016(1-2) Auto micropipette set
112
PHT-ADB-KU-S.44101 Protein Electrophoresis
113
PHT-ADB-KU-S.45017(1-2) Auto micropipette set
114
PHT-ADB-KU-S.45022 Homogenizer (เครื่องผสมตัวอย่างให้เป็นเนื้อเดียวกัน)
115
PHT-ADB-KU-S.45023 Hot air Oven
116
PHT-ADB-KU-S.45024(1-2) Vacuum Pump Oilless
117
PHT-ADB-KU-S.45026(1-2) Digestion heat block
118
PHT-ADB-KU-S.45039(1-3) Conductivity meter electrode
119
PHT-ADB-KU-S.45047 Vacuum Pump
120
PHT-ADB-KU-S.45048 Hot Plate Stirrer
121
PHT-ADB-KU-S-45049 Hot Bench Slide Warmer
122
PHT-ADB-KU-S.45050 Water Bath
123
PHT-ADB-KU-S-45051 Water Bath for Histology
124
PHT-ADB-KU-S.45052.1 Probe pH Electrode
125
PHT-ADB-KU-S.45053 Fluorometer
126
PHT-ADB-KU-S.45054 UV-VIS Spectrophotometer
127
PHT-ADB-KU-S.45055 Rotary Evaporator and Cooling Unit Consisting
128
PHT-ADB-KU-S.45056 Platform Shaker
129
PHT-ADB-KU-S.45057 Compound Microscope with Camera
130
PHT-ADB-KU-S.45058 Gas Mixer and O2 Analyzer
131
PHT-ADB-KU-S.45059 Compound Microscope with Camera
132
PHT-ADB-KU-S.45060 Stereoscope Microscope with Digital Camera
133
PHT-ADB-KU-S.45061 Microcentrifuge
134
PHT-ADB-KU-S.45062 Floor Centrifuge Spindle Assembly
135
PHT-ADB-KU-S.45063 Vacuum Desiccator
136
PHT-ADB-KU-S.45064 Dehumidifier
137
PHT-ADB-KU-S.45065 Rotary Microtome
138
PHT-ADB-KU-S.45068 Biohazard Type Laminar Air Flow
139
PHT-ADB-KU-S.45070 Horizontal Gel Unit
140
PHT-ADB-KU-S.45071 Impact Recording Device (IRD)
141
PHT-ADB-KU-S.45072 Automatic Pump with Accessories
142
PHT-ADB-KU-S.45073 Probe NO3 Electrode
143
PHT-ADB-KU-S.45074 Centrifuge
144
PHT-ADB-KU-S.45075 Rocking Platform
145
PHT-ADB-KU-S.45076 Boiler
146
PHT-ADB-KU-S.45077 Refrigerated Microcentrifuge
147
PHT-ADB-KU-S.45078 Low Temperature Incubator
148
PHT-ADB-KU-S.45083 Motor for Leaf Conveying System
149
PHT-ADB-KU-S.45084 Pick-Up Truck
150
PHT-ADB-KU-S.45086 Microplate Reader
151
PHT-ADB-KU-S.45087 Water Potential Analyzer
152
PHT-ADB-KU-S.45088 Hot Air Oven
153
PHT-ADB-KU-S.45090 Gel Documentation System
154
PHT-ADB-KU-S.45091 PCR
155
PHT-ADB-KU-S.45092 Chlorophyll Fluorescence
156
PHT-ADB-KU-S.45093 Autoclave
157
PHT-ADB-KU-S.45094(1-2) Dispensor # 0.5-5 ml.
158
PHT-ADB-KU-S.45095 Dispensor # 1-10 ml.
159
PHT-ADB-KU-S.45096 Dispensor # 2.5-25 ml.
160
PHT-ADB-KU-S.45101 Plant Grinder/Chopper
161
PHT-ADB-KU-S.45102 Plant Material Mixer
162
PHT-ADB-KU-S.45103 Leaf Area Meter Mobile Unit
163
PHT-ADB-KU-S.45104 Embedding Hot Plate
164
PHT-ADB-KU-S.45105 Paraffin Oven
165
PHT-ADB-KU-S.45106 Seed Quality Analysis System
166
PHT-ADB-KU-S.45107 Seed Counter
167
PHT-ADB-KU-S.45108 CCD Camera with Frame Grabble
168
PHT-ADB-KU-S.45109 Fiber Optics Type UV-VIS
169
PHT-ADB-KU-S.45110 Incubator
170
PHT-ADB-KU-S.45111 Sonicator
171
PHT-ADB-KU-S.45112(1-2) PH Meter
172
PHT-ADB-KU-S.45113 Colorimeter
173
PHT-ADB-KU-S.45114 Balance Set
174
PHT-ADB-KU-S.45115 Balance Set
175
PHT-ADB-KU-S.45116 Balance Set
176
PHT-ADB-KU-S.45117 Cooling Bath
177
PHT-ADB-KU-S.45118 Firmness Tester
178
PHT-ADB-KU-S.45119 Firmness Tester
179
PHT-ADB-KU-S.45120 Horizontal Gel Unit
180
PHT-ADB-KU-S.45121 Isoelectric Focusing Chamber with power supply
181
PHT-ADB-KU-S.45122 Lipid Extract Apparatus
182
PHT-ADB-KU-S.45123 Homogenizer
183
PHT-ADB-KU-S.45124 Shaker and Rocker
184
PHT-ADB-KU-S.45125 PCR Temperature Control Unit
185
PHT-ADB-KU-S.45126 High Pressure Chamber
186
PHT-ADB-KU-S.45127 Ethylene Generator