ส.ป.ก. เร่งผลิต 'เครื่องหยอดข้าว' มุ่งเป้าชาวนาลดต้นทุนการผลิต

ส.ป.ก. เร่งผลิต 'เครื่องหยอดข้าว' มุ่งเป้าชาวนาลดต้นทุนการผลิต หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ : 20 พฤษภาคม 2557 ผู้ชม : 558 ครั้ง
Print Friendly and PDF
การเปิดเสรีทางการค้าของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนในปลายปี 2558 ที่จะถึงนี้ ทำให้หน่วยงานภาครัฐต่างเร่งรับมือกับการแข่งขันในการเปิดเสรีทางการค้าครั้งนี้ โดยเฉพาะสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) หนึ่งในหน่วยงานภาครัฐได้ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินให้มีศักยภาพการผลิต มีมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ดี โดยเฉพาะในเรื่องการลดต้นทุนการผลิต เพราะหากเกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตก็จะเป็นการสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันกับประเทศคู่ค้าในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก