พลิกดินเค็มฟื้นชีวิตชาวอีสาน ภารกิจที่ต้องทำอย่างบูรณาการ

พลิกดินเค็มฟื้นชีวิตชาวอีสาน ภารกิจที่ต้องทำอย่างบูรณาการ หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ : 28 เมษายน 2557 ผู้ชม : 578 ครั้ง
Print Friendly and PDF
หากเปรียบเทียบพื้นที่การเกษตรในประเทศไทย พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน มีพื้นที่การเกษตรถึง 60 ล้านไร่ ถือว่ามากที่สุดในประเทศไทย แต่มีอัตราการขยายตัวของผลผลิตด้านการเกษตรต่ำสุด เพราะมีปัญหาคุณภาพดินที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูก โดยปัญหาดินเค็มมีถึง 17.8 ล้านไร่ หรือ 29% ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งภาค คลุมพื้นที่ 18 จังหวัด 94 อำเภอ (ยกเว้น จ.เลย) ในจำนวนนี้มีพื้นที่ดินเค็มมาก 5 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด สกลนคร มหาสารคาม และขอนแก่น นอกจากนี้ยังมีพื้นที่มีศักยภาพในการแพร่เกลืออีก 19.4 ล้านไร่

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก