ทิศทางพืชเศรษฐกิจไทยเข้าสู่เออีซี ถึงเวลาภาคเกษตรต้องปรับตัวเอง

ทิศทางพืชเศรษฐกิจไทยเข้าสู่เออีซี ถึงเวลาภาคเกษตรต้องปรับตัวเอง หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ : 21 เมษายน 2557 ผู้ชม : 580 ครั้ง
Print Friendly and PDF
หากวิเคราะห์จากการประเมินของนายอนันต์ ลิลา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ที่ประเมินเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2557 ผ่านกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ (16 เม.ย.57) ว่าจะขยายตัว อยู่ในช่วง 2.3-3.3% ที่มาจากผลผลิตพืชที่สำคัญ เช่น ข้าวนาปี อ้อยโรงงาน ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ผลไม้ รวมถึงภาคการปศุสัตว์ และการประมง เนื่องมาจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลัก ไม่ว่าสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป (อียู) และญี่ปุ่น รวมทั้งค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงในระดับที่เหมาะสมด้วย

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก