แปรรูปข้าวหอมสู่ผลิตภัณฑ์ วิธีปรับกลยุทธ์สู้ตลาดส่งออก

แปรรูปข้าวหอมสู่ผลิตภัณฑ์ วิธีปรับกลยุทธ์สู้ตลาดส่งออก หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2557 ผู้ชม : 613 ครั้ง
Print Friendly and PDF
กิจการ "โรงสีข้าว" ที่บุกเบิกในคนรุ่นพ่อต่อเนื่องเกือบ 3 ทศวรรษในนาม บริษัท มุกดาธัญญทิพย์ จำกัด เมื่อมาถึงรุ่นลูก กลยุทธ์การตลาดก็ปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะเศรษฐกิจประเทศ จากธุรกิจค้าข้าวธรรมดาภายใต้แบรนด์ "นกคาบรวงข้าว" ได้ถูกยกระดับอีกขั้น ด้วยการแปรรูปสินค้าเพื่อทางเลือกของผู้บริโภค อีกทั้งมุ่งเน้นตลาดประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น ...

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก