สภาวิจัยแนะปราบเพลี้ยด้วย 'ชีวินทรีย์' ทางรอดผู้ปลูกมันสำปะหลังอย่างยั่งยืน

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 56
ต้องยอมรับว่าการระบาดของเพลี้ยแป้งสีชมพูในไร่มันสำปะหลังครั้งใหญ่ในหลายพื้นที่ของ จ.กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี เมื่อปี 2551-2552 นั้น ได้สร้างความเสียหายอย่างย่อยยับแก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จนไม่สามารถประเมินค่าได้ บางรายถึงกับต้องสิ้นเนื้อประดาตัว ผลตอบแทนที่ได้กลับกลายเป็นหนี้สินเพิ่มขึ้น อันเป็นผลเนื่องมาจากมหันตภัยร้ายจากแมลงศัตรูพืชชนิดนี้

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก