EMS กุ้งขาวตายด่วน สันนิษฐานจากกรรมพันธุ์แต่ป้องกันได้

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 56
โรคตายด่วน (Early Mortality Syndrome:EMS) ในกุ้งขาวแวนนาไม ที่เริ่มระบาดไปทั่วโลกเมื่อปี 2553 ส่วนประเทศไทยเพิ่งจะพบเมื่อปีที่แล้วนี่เอง เป็นโรคในลูกกุ้งปล่อยลงบ่อดินช่วง 20-30 วันแรก กุ้งเกิดอาการ ตับอักเสบอย่างเฉียบพลันแล้วตายเกลี้ยงภายใน 2-3 วัน ก่อนจะจมลงไปนอนก้นบ่อ แล้วจึงอืด ลอยขึ้นมา กว่าจะเห็นอาการเกษตรกรแก้ไขไม่ทัน ผู้เลี้ยงเจ๊งหมดตัวไปหลายราย ...

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ