ชาวสวนมังคุดจับมือรวมพลังเร่งแก้ปัญหาการตลาดระยะยาว

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 56
การประชุมวิชาการ ABC สัญจร นครศรีธรรมราช “ABC สัญจรสู่นครเข้มแข็ง : ฐานอาชีพ ฐานทรัพยากร ฐานชุมชน” ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง สกว. และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อนำเสนอรูปธรรมของแนวคิด เครื่องมือและกระบวนการในการพัฒนา โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งบนฐานความรู้และความร่วมมือ ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงาน องค์กรประชาชนในพื้นที่ และหน่วยงานระดับนโยบายที่เกี่ยวข้องได้เห็นแนวทางในการดำเนินงานอันหลากหลายภายใต้บริบทพื้นที่ ...

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์