เครื่องแกะข้าวโพด พลังน่อง สารพัดประโยชน์ 5 in 1

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 56
“คนกาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี เกือบ ทุกหลังคาจะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พอถึงหน้าแล้งจะเอามาขายให้คนเลี้ยงไก่ขายทั้งฝักได้ราคา กก.ละ 5 บาท ถ้าแกะเป็นเมล็ดจะได้ 7 บาท แต่ต้องใช้มือกว่าจะแกะได้เป็นกิโลต้องทนเจ็บนิ้ว ใช้เวลาเป็นชั่วโมง” อ.ชุติมณฑน์ พุ่มมณี ร.ร.กาญจนดิษฐ์ เล่าถึงที่มาของการคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร (ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา อ้อย ปาล์มน้ำมัน) ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2556 ...

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ