วิจัยพลังแม่เหล็กสร้างพันธุ์สู้โลกร้อน

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 56
นางชุติมันต์ พานิชศักดิ์พัฒนา นักวิชาการโรคพืชชำนาญการพิเศษ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการศึกษาวิจัยสนามแม่เหล็กที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยได้รับทุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยว่า เป็นการศึกษา 2 ลักษณะ 1) ศึกษาการใช้สนามแม่เหล็กถาวรกระตุ้นการงอกและการเจริญเติบโตของพืชจากเมล็ดโดยตรง และ 2) ศึกษาการใช้น้ำที่ผ่านการกระตุ้นโดยสนามแม่เหล็กถาวรมาใช้กับระบบให้น้ำพืช ...

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ