ปลาถังน้ำหมุนเวียน สู้ภัยแล้ง ทดแทนกระชัง

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 56
โลกร้อน ภัยแล้ง ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมไปทั่ว โดยเฉพาะกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร  จึงคิดสร้าง ถังเลี้ยงปลาระบบน้ำหมุนเวียน (Recircula-tion Aquaculture Tank) เอามาโชว์ในงานวันนักประดิษฐ์ เพื่อเป็นแบบอย่างให้เกษตรกรนำไปใช้แก้ปัญหาเลี้ยงปลาในพื้นที่แล้งน้ำ โดยมี อ.วรพงษ์ นลินานนท์ และ ดร.สายชล เลิศสุวรรณ เป็นที่ปรึกษา ...

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ