ระบบกำจัดของเสียแบบครบวงจรสำหรับโรงงานแปรรูปยางพารา

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 56
น้ำทิ้งและของเสีย นับเป็นปัญหาสำคัญในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราทั้งโรงงานผลิตน้ำยางข้นและยางแท่ง ซึ่งเกิดขึ้นจากกระบวนปั่นเหวี่ยงน้ำยางและการใช้น้ำจำนวนมากเพื่อชะล้างสิ่งสกปรกในกระบวนการผลิต น้ำทิ้งและของเสียดังกล่าวหากไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธีย่อมส่งผล กระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบข้าง ซึ่งมักปรากฏเป็นข่าวร้องเรียนอยู่เสมอ ขณะเดียวกันผู้ประกอบการก็มีภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการติดตั้งจัดวางระบบบำบัดของเสียภายในโรงงานให้ได้มาตรฐาน ส่งให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น ...

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์