รถตัดอ้อย อีโคคาร์

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 56
“รถตัดอ้อยที่เกษตรกรใช้กันเป็นรถนำเข้าจากต่างประเทศ นอกจากขนาดใหญ่น้ำหนักมาก วิ่งไปทางไหน หน้าดินตรงนั้นก็จะแน่นแข็ง ใบมีดตัดอ้อยยังอยู่ชิดติดโคน ทำให้การตัดเพื่อไว้ตอ ให้อ้อยแตกกอใหม่ไม่ค่อยได้ผล ต้องเสียค่าดูแลมาก บางครั้งถึงขั้นต้องปลูกซ่อมใหม่ เป็นปัญหาที่พบในหลายพื้นที่” ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ มูลตรี เล่าถึงที่มาของความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โรงงานน้ำตาลวังขนาย และจังหวัดมหาสารคาม โดยทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อสร้างรถตัดอ้อยขนาดเล็ก (Sugar Cane Harvester Using Small Enging) ...

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ