หัวใจในการปลูกส้มโอให้ประสบผลสำเร็จ

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 56
ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกษตรกรประสบความสำเร็จในการทำสวนส้มโอ คือ เงินทุน เป็นปัจจัยที่สำคัญในการประกอบการทุกอย่างไม่ใช่จำเพาะต่อการทำสวนผลไม้เท่านั้น เมื่อเกษตรกรปลูกส้มโอและจะเริ่มเก็บผลผลิตได้ก็ต่อเมื่อส้มโอมีอายุได้ 5 ปี ซึ่งเกษตรกรจะต้องคิดดู ถ้าเรากู้เงินจากเริ่มต้นปลูกไปจนต้นส้มโอมีอายุได้ 5 ปี แทนที่จะลงทุน 10,000 บาทต่อไร่ จะกลายเป็น 20,000 บาทต่อไร่ ดอกเบี้ยจะท่วมตัวขึ้นมา เพราะดอกเบี้ยจะทบกับเงินต้นซึ่งไม่เหมือนกับอาชีพค้าขายที่หมุนเวียนกัน 2 เดือนแล้วก็ได้เงินคืน เกษตรกรจะต้องยอมรับความจริงว่า การทำสวนส้มโอเงินจะจมในช่วงแรก ดังนั้น ...

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์