ชาวนาอุบลคว้ารางวัลที่ 2 ระดับประเทศ เผยเทคนิคได้ผลผลิตสูงแบบทนทุนต่ำ

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 56
การปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตสูงแต่ต้นทุนต่ำ ของนายทวี ประสานพันธ์ พบว่า ประกอบด้วยองค์ประกอบในหลากหลายด้านโดยมีจุดเด่นของเทคโนโลยีที่ใช้ในแปลง คือการใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดีและมีคุณภาพ ใช้เมล็ดพันธุ์คัดจากศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี และเพิ่มผลผลิตข้าว โดยการใช้ปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ และน้ำหมักจุลินทรีย์ เน้นการปรับปรุงบำรุงดิน โดยการไถกลบตอซัง ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมักแห้ง และน้ำหมักจุลินทรีย์ เพื่อให้ดินมีความอุดมสมบรูณ์ และไม่มีการใช้สารเคมีในแปลงนา ...

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์