ยกระดับเทคโนฯ การใช้เครื่องจักรกล สู่ทาง 'ลดต้นทุน-เพิ่มผลิต' ภาคเกษตร

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 56
ในอนาคตภาคเกษตรไทยไม่ใช่แค่ปัญหาขาดแคลนแรงงาน หากแต่ต้องการตอบสนองระบบตลาดและการผลิตเชิงอุตสาหกรรม ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า เครื่องจักรกลการเกษตรเป็นสิ่งจำเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แม้ที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์พยายามเดินหน้านโยบายการใช้เครื่องจักรในภาคการเกษตร แต่ก็ด้วยถูกจำกัดเรื่องงบประมาณ เนื่องจากยังไม่มีแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน ทำให้การดำเนินงานไม่มีความคืบหน้ามากนัก ...

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก