กรมข้าวแนะวิธีดูแลนา หลังน้ำลด

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 56
ผลจากน้ำท่วมทำให้นาข้าวในหลายพื้นที่ได้รับความเสียหาย เพื่อกอบกู้นาข้าวที่ถูกน้ำท่วมขัง หลายวันไม่ให้เกิดความเสียหายหนัก นายชาญพิทยา ฉิมพาลี รักษาการอธิบดีกรมการข้าว มีข้อแนะนำดังนี้ กรณีแปลงนาที่น้ำท่วมขังไม่นาน น้ำสูงไม่ถึงยอดข้าวและต้นข้าวยังไม่ตาย ให้รีบระบายน้ำออกจากแปลงนาให้เหลือ 5-10 เซนติเมตร หลังจากนั้น 3 วัน ถ้าต้นข้าวยังมีสีเขียวแต่ยังไม่ออกรวง ควรงดการใส่ปุ๋ย ...

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ