'1 รูได้มากกว่า 1 แสน' ปลูกข้าวแบบใหม่ไม่พึ่งรัฐ

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 56
"เคยเป็นหนี้ครึ่งล้านจากโครงการเลี้ยงโคขุนของรัฐบาล พยายามเกือบ 10 ปีปลดหนี้ไม่ได้ แต่พอหันมาเปลี่ยนแนวใหม่ พึ่งวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ใช้พื้นที่ที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด ไม่รอความหวังจากธรรมชาติหันมาใช้ระบบน้ำบาดาลทำนาและการเกษตรปลอดภัยจากสารเคมีแบบหมุนเวียน เพียงแค่ปีเดียวก็ปลดหนี้และยังมีรายได้เพิ่มขึ้นให้กับครอบครัวและสมาชิกของกลุ่ม" นี่คือสิ่งที่ บุญเที่ยง พลทองสถิตย์ วัย 58 ปี ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวฮางงอก ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น บอกเล่าให้ฟังกับสิ่งที่เขาทำและพิสูจน์มาด้วยตนเอง ...

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก