มุ่งชีววิธีแก้ศัตรูมะพร้าวน้ำหอม ตั้งเป้าไทยศูนย์กลางอาหารโลก

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 56
ไม่ใช่แค่ศูนย์กลางอาหารทะเล ไม้ดอกและไม้ผลเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งผลิตมะพร้าวน้ำหอมที่สำคัญสามารถทำรายได้ให้แก่จังหวัดไม่ต่ำกว่า 1,500 ล้านบาทต่อปี สำหรับจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีแหล่งผลิตหลักอยู่ในพื้นที่ อ.บ้านแพ้ว แต่ทว่าในช่วง 2-3 ปีมานี้ผลผลิตมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วกลับลดลงอย่างน่าใจหาย เมื่อเจอศัตรูตัวร้ายหนอนหัวดำเข้าคุกคามทำลายยอดมะพร้าว จนยืนต้นตาย ได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง ...

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก