โรคไหม้ ในสายหมอก

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 56
ฝนเพิ่งซาเม็ด ลมหนาวเริ่มพัดโชยมา เป็นสัญญาณวัสสานะเชื่อมต่อเหมันต์ ทะเลหมอกกำลังมาเยือน ช่วงปลายฝนต้นหนาวอย่างนี้ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณท์และตลาดธุรกิจอารักขาพืช บริษัท เจียไต๋ จำกัด เตือนให้ระวังโรคที่มาจากลมหนาว และความชื้นมาปะทะกัน นั่นคือ...เชื้อรา PyriculariagriseaSacc. ที่ก่อให้เกิด โรคไหม้ (Rice Blast Disease) ในนาข้าว ...

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ