กรมหมอดินกับบทบาทการ โซนนิ่ง สู่ทางเลือกของเกษตรกร

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 56
การกำหนดเขตความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช หรือที่เรียกว่า โซนนิ่ง ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศไปแล้ว 13 ชนิดพืช ซึ่งการประกาศ โซนนิ่ง จะใช้ข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดินเป็นหลัก โดยใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ทั้งเรื่องคุณสมบัติของดิน ความต้องการธาตุอาหารของพืชแต่ละชนิด สภาพภูมิอากาศต่างๆ เอามาประกอบกันว่าพื้นที่ตรงไหนมีความเหมาะสมสำหรับปลูกพืชชนิดใด โดยแบ่งเป็นความเหมาะสมระดับมาก ปานกลางและน้อย รวมถึงไม่เหมาะสมเลย ...

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์