ยุทธการสกัดโรคระบาดในสัตว์ โฟกัสช่วงเสี่ยง 'น้ำท่วม-หนาว'

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 56
ข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้านปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติ ด้านปศุสัตว์ อันเกิดมาจากน้ำท่วม ตั้งแต่พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ที่อ่อนก่าลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางของประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา พบว่า มีพื้นที่ได้รับผลกระทบด้านปศุสัตว์ในพื้นที่ 27 จังหวัด 99 อำเภอ 325 ตำบล 1,289 หมู่บ้าน มีสัตว์ได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นโค กระบือ สุกร แพะ แกะ ไก่พื้นเมือง ไก่ไข่ ไก่เนื้อ เป็ดไข่ เป็ดเนื้อ นกกระทาและห่าน ...

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก