ขนไก่ โปรตีนสูง 85% มก. และ เบทาโกร จับมือวิจัย

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 56
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับเครือเบทาโกร และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การใช้ประโยชน์โรงงานต้นแบบและเครื่องมืออุปกรณ์จากโครงการการผลิตเอนไซม์เคราติเนสในระดับโรงงานต้นแบบ” เพื่อแปรรูปขนไก่จากโรงชำแหละให้เป็นอาหารสัตว์ ...

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ