ผุดหลักสูตร รู้ลึกกับการ "ทำนา 1 ไร่ 1 แสนบาท"

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 56
ในอดีตชาวนาถูกมองว่าเป็นอาชีพที่เป็นกระดูกสันหลังของชาติ เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ประกอบอาชีพ ก็จะเป็นเกษตรกรที่เป็นชาวไร่ ชาวนาจริง ๆ ใครที่มีความคิดแบบนี้เห็นที จะต้องปรับทัศนคติเกี่ยวกับชาวนาเสียใหม่ “หอการค้าไทย” ได้จับมือกับ “บริษัทเกษตรสนองแผ่นดิน จำกัด” จัดอบรม 3 วัน 2 คืน หลักสูตร รู้ลึกกับการทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท เป็นการพลิกมิติอาชีพชาวนาครั้งสำคัญ หลักสูตรดังกล่าวได้เปิดกว้างให้คนหนุ่มสาวไฟแรง นักธุรกิจนอกกรอบ นักเรียน นักศึกษาที่จบใหม่ ประชาชนที่ไม่เคยทำการเกษตร หรือแม้แต่เกษตรกรจริง ๆ หันมาให้ความสนใจการทำนาภายใต้โครงการทำนา 1 ไร่ได้เงิน 1 แสนบาทกันอย่างเนืองแน่น ตลอดระยะเวลาที่เริ่มเปิดหลักสูตรจนถึงปัจจุบัน ...

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์