วิศวกรหัวใจเกษตร ต่อยอดอาชีพเลี้ยงไก่ไข่

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 56
อาชีพวิศวกรเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มั่นคง รายได้ดี มีความก้าวหน้า จึงไม่แปลกที่เด็กไทยหลายคนจะมุ่งมั่นเข้าเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ของสถาบันการศึกษาต่างๆ ธีรพงษ์ ประคองทรัพย์ เป็นหนึ่งที่มีแนวคิดไม่ต่างกัน หากแต่ลึกๆ เขากลับผูกพันอาชีพเลี้ยงไก่ไข่ของครอบครัวที่ได้คลุกคลีมาตั้งแต่ต้น ...

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก