“เครื่องปูพลาสติก” พ่วงท้ายรถแทรกเตอร์

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 56
ปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักอายุสั้นที่มีศักยภาพและมีราคาสูง เช่น แตงโม แตงกวา พริก แคนตาลูป และสตรอเบอรี่ นิยมปูพลาสติกคลุมดินในระบบปลูกเพิ่มมากขึ้น เพื่อลดค่าแรงงานในการกำจัดวัชพืช รวมทั้งลดปริมาณการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช ที่สำคัญยังช่วยลดปริมาณการให้น้ำ ทำให้ได้ผลผลิตที่สะอาดและมีคุณภาพด้วย การใช้เทคโนโลยีการปลูกพืชแบบคลุมดินด้วยพลาสติกจึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร เห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้คิดค้นและพัฒนา “เครื่องปูพลาสติกติดพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์” เพื่อเพิ่มความสะดวกและช่วยลดขั้นตอนในการทำงาน และช่วยเสริมประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักด้วย ...

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์