วิจัยดินเคโอลินใช้แทนเคมี ลดความเข้มแสง คุมโรคแมลง

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 2 เมษายน 55
ปัจจุบันกระแสการผลิตพืชผักปลอดสารนั้น ได้รับความสนใจทั้งผู้ผลิต ตลาดรับซื้อและกลุ่มผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นดังนั้น เพื่อเป็นทางเลือก รศ.ดร.คณพล จุฑามณี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ศึกษาวิจัยการใช้ “ดินขาวเคโอลินทดแทนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช เพื่อควบคุมโรคแมลงและเพิ่มคุณภาพผลผลิตมะม่วง” ขึ้น

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ