จับตา 'โรครากขาว' ภัยมืดในสวนยาง

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 25 เมษายน 55
ปัจจุบันพบโรครากขาว แพร่ระบาดกระจายทั่วไปในสวนยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ และมีรายงานว่า พบโรครากขาวระบาดใน พื้นที่ภาคตะวันออกด้วย โดยเฉพาะแปลงยางปลูกใหม่ (อายุ 2-3 ปี) และแปลงยางปลูกแทนในพื้นที่ที่มีโรครากขาวระบาดมาก่อน เนื่องจากมีเศษรากยางและเศษตอไม้ฝังอยู่ในดินหรือหลงเหลือในแปลง หากเกษตรกรกำจัดเศษรากหรือตอไม้ออกไม่หมด จะเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรครากขาวไปยังต้นยางปลูกใหม่ได้ หากเกิดโรครากขาวระบาดทำลายต้นยาง 1 ต้น จะทำให้เกษตรกรสูญเสียรายได้ ประมาณ 650 บาทต่อไร่/ปี

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ