ตอกลิ่มส่งออกข้าวไทย ใกล้เสียแชมป์ตลาดโลก

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 18 เมษายน 55
ในปี 2555 คาดว่าจะเป็นปีที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับอุปสรรคหลายอย่างที่จะส่งผลกระทบต่อการส่งออกข้าว สมาคมผู้ส่งออกข้าว ได้ให้ข้อมูลไว้อย่างน่าสนใจว่า อินเดียซึ่งเป็นคู่แข่งตลาดข้าวนึ่งและข้าวขาวของไทยจะกลับมาแข่งขันในตลาดผู้ส่งออก และยังไม่มีความชัดเจนว่าจะส่งออกเพิ่มหรือไม่ หลังจากเอกชนได้รับอนุญาตให้ส่งออกได้กว่า 2 ล้านตัน

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์ข่าวสด