ใช้ดินขาวเคโอลินเคลือบใบ-ผลป้องกันโรคและแมลงทำลาย 'มะม่วง'

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 17 เมษายน 55
ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาของชาวสวนมะม่วงที่พบเห็นอยู่บ่อยๆ ก็คือในช่วงระหว่างที่มะม่วงออกดอกและเริ่มติดผล มักจะพบเพลี้ยจั๊กจั่นมาดูดกินน้ำเลี้ยงจากดอกและช่อดอกมะม่วงและถ่ายมูล ซึ่งมีลักษณะเป็นน้ำหวานออกมาติดตามช่อดอกและใบ ซึ่งน้ำหวานเหล่านี้เป็นแหล่งอาหารเพื่อการเติบโตของราดำ จึงมักพบราดำบนช่อดอก ใบ และผิวผลของมะม่วง นอกจากนี้ยังพบว่าในระหว่างที่ผลมะม่วงเจริญเติบโตจนถึงผลสุก จะพบการระบาดของโรคแอนแทรคโนสบนผิวผล โดยเฉพาะในมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก