เลี้ยงผึ้งโพรงแบบธรรมชาติ - อาชีพเสริมเก่าแก่ชาวพรุชบา

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 11 เมษายน 55
ปกติเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง มักจะเลี้ยงผึ้งแบบในลัง และเร่ร่อนไปตามแหล่งไม้ผลกำลังออกดอก เพื่อให้ตัวผึ้งไปดูดน้ำเกสรดอกไม้มาเป็นอาหารและผลิตน้ำผึ้ง แต่สำหรับชาวบ้านในพื้นที่บ้านพรุชบา ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ต่างรวมกลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรงแบบธรรมชาติในสวนใกล้บ้าน ทำให้ได้น้ำผึ้งคุณภาพดี ขายได้ราคาขวดละ 500 บาท เนื่องจากฝูงผึ้งออกไปหากินเกสรตามธรรมชาติ ภายใน 1 ปี สามารถเลี้ยงได้สองรุ่น ...

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก