มทร.ศรีวิชัย วิจัย 'น้ำรกหมู' ช่วยเพิ่มการงอกเมล็ดพันธุ์ข้าว

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 10 เมษายน 55
สภาพอากาศร้อนชื้นตลอดทั้งปีของพื้นที่ภาคใต้เป็นสภาวะที่ไม่เหมาะต่อการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว เพราะทำให้เสื่อมคุณภาพลงอย่างรวดเร็ว แต่เกษตรกรยังมีความจำเป็นต้องเก็บเมล็ดไว้ทำพันธุ์ ฉะนั้น จึงหาวิธีในการทำให้เมล็ดงอกได้สูงขึ้น จนสามารถนำกลับมาทำการเพาะปลูกได้อีกครั้ง จากภูมิปัญญาของผู้ปลูกข้าวบางรายใน จ.นครศรีธรรมราช เชื่อว่า “การใช้น้ำสกัดชีวภาพที่หมักจากรกหมู” นำมาแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนปลูกจะทำให้มีอัตราความงอกสูงขึ้นได้

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ