ฟื้นฟู ดูแลสวนปาล์ม หลังน้ำแห้ง แล้งเริ่มเยือน

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 4 เมษายน 55
ภายหลังภาครัฐได้กำหนดยุทธศาสตร์แผนพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม (ปี 2551-2555) ขึ้น เพื่อสนองตอบความต้องการใช้ในการอุปโภคและด้านพลังงานทดแทน  ส่งผลให้ปัจจุบันพื้นที่หลายแห่งมีการปรับเปลี่ยนหันมาปลูกพืชดังกล่าวกันมากขึ้น และ นายประสิทธิ์ ศรีเพชรพูล เกษตรกรชาวศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี เป็นหนึ่งในจำนวนนี้ นายประสิทธิ์ เล่าให้ฟังว่า การทำสวนปาล์มน้ำมันหลายคนอาจมองว่าเป็นอาชีพที่ไม่ยุ่งยาก แต่จริงแล้วปัญหาค่อนข้างมากมายหากการจัดการไม่ดีพอ...

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ