สยาม​บลู​ฮา​ร์ดดี้ ​บัว​พันธุ์​ผสม ต้น​แรก​ของ​โลก ดอก​สีน้ำเงิน

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 25 เมษายน 54
กว่า 100 ปี นัก​ปรับปรุง​พันธุ์​บัว​จาก​ทั่ว​โลก ได้​พยายาม​ที่​จะ​ผสม​พันธุ์​บัว​ให้​ได้บัว​ฝรั่ง​ที่​มีด​อก​สีน้ำเงิน (blue hardy waterlily) แต่​ไม่​มี​ผู้​ใด​ทำได้​สำเร็จ กระทั่ง​มี​นัก​วิจัย​กลุ่ม​หนึ่ง​เกิด​มี​แรง​บัลดา​ล​ใจ​ให้​หัน​มา​สนใจ​และ​มุ่ง​มั่น​พิสูจน์​ฝีมือ ​จนกระทั่ง​ได้​รับ​ความ​สำเร็จ ได้​ บัว​ฝรั่ง​ดอก​สีน้ำเงิน นั่น​คือ​ที่มา​ของ “สยาม​บลู​ฮา​ร์ดดี้” บัว​ฝรั่ง​ดอก​สีน้ำเงิน​ลูกผสม​ต้น​แรก​ของ​โลก

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ