บทพิสูจน์ความเชื่อมั่น AFET 29 เม.ย.เปิดซื้อขายข้าวขาว 5%

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 25 เมษายน 54
คณะกรรมการตลาดสินค้าเกษตร ล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) มีมติให้นำสัญญาข้าวขาว 5% ส่งมอบแบบ FOB (Free on Board) เข้ามาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 29 เมษายนนี้เป็นต้นไป การซื้อขายในช่วงแรกกำหนดให้ส่งมอบภายใน 5 เดือน หรือส่งมอบภายในเดือนกรกฎาคม 2554, กันยายน 2554, พฤศจิกายน 2554, มกราคม 2555 และมีนาคม 2555 และเมื่อถึงวันทำการแรกของเดือนมิถุนายนก็จะให้เปิดซื้อขายเพิ่มอีก 1 เดือน คือ เดือนส่งมอบพฤษภาคม 2555 เพื่อให้ครบ 6 เดือนส่งมอบ ทั้งนี้คุณสมบัติของข้าวขาว 5% ที่จะซื้อขายในตลาด ต้องมีคุณภาพและชนิดตามที่ระบุไว้ในประกาศของกระทรวงพาณิชย์

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์