พัฒนาชุดตรวจไวรัสโรคใบหงิก

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 21 เมษายน 54
กรมการข้าวได้ศึกษาพัฒนาวิธีการตรวจสอบเชื้อไวรัสใบหงิกของข้าว ที่สามารถตรวจสอบได้อย่างแม่นยำ ใช้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ใช้เวลาในการตรวจเพียง 5-10 นาที โดยใช้เทคนิค Immunochromatographic assay อาศัยหลักการทางเซรุ่มวิทยาและหลักการไหลของปฏิกิริยาบนแผ่นไนโตรเจนเซลลูโลสเมมเบรน โดยการเชื่อมต่อแอนติซีรัมของเชื้อไวรัสใบหงิกกับอนุภาคทองในสารละลายอนุภาคทองแขวนลอย ซึ่งเป็นสารที่มีสีในตัวของอนุภาค สามารถแสดงผลของปฏิกิริยาให้เห็นได้ชัดเจน

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์แนวหน้า