โครงการลดต้นทุนการผลิต มก.ร่วมยกระดับมาตรฐานฟาร์มโคนม

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 20 เมษายน 54
การ​เลี้ยง​โคนม​แม้​มี​รายจ่าย​ค่อนข้าง​สูง แต่​ก็​ให้​ผล​ตอบแทน​ที่​คุ้มค่า นอกจาก​ราคา​รับ​ซื้อ​น้ำนม​ดิบ การ​จัดการ​ภายใน​ฟาร์ม​นั้น​มี​ผล​ต่อ​คุณภาพเม็ด​เงิน​ที่​เข้า​สู่​กระเป๋า​ด้วย​เช่น​กัน และ​เพื่อ​เตรียมพร้อม​กับ​การ​เปิด​ตลาด​การ​ค้า​เสรี (FTA) องค์การ​ส่งเสริม​โคนม​แห่ง​ประเทศไทย กรม​ส่งเสริม​สหกรณ์ ได้​จัด​ทำ​โครงการ “​ลด​ต้นทุน​การ​ผลิ​ต”โดย​มี​มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็น​ที่​ปรึกษา

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ