"อู่ทอง 10, 11" อ้อย 2 พันธุ์ใหม่ ความหวานสูง-ต้านทานโรค

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 19 เมษายน 54
“อ้อย” เป็นพืชอุตสาหกรรมสำคัญชนิดหนึ่งของไทยที่ทำรายได้เข้าประเทศปีละหลายหมื่นล้านบาท แต่ปัจจุบันผลผลิตน้ำหนักอ้อยต่อไร่โดยเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ต่ำ เนื่องจากอายุเก็บเกี่ยวไม่ถึง 12 เดือน ขณะเดียวกันเกษตรกรขาดระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ขาดพันธุ์อ้อยที่เหมาะสม ล่าสุด กรมวิชาการเกษตร ได้พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์จนประสบผลสำเร็จเพิ่มอีก 2 พันธุ์ ที่ให้ผลผลิตน้ำหนักสูง เหมาะปลูกในเขตชลประทาน และเขตมีน้ำเสริม

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก