แนวทางเอาชนะเพลี้ยแป้งในไร่มันฯภารกิจนี้ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วม

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 18 เมษายน 54
ปัญหาเพลี้ยแป้งระบาดในไร่มันสำปะหลัง ถือว่าเป็นมหันตภัยร้ายแรง ที่เกิดขึ้นกับเกษตรกร หากดูข้อมูลในปี 2553 พบว่ามีการระบาดของเพลี้ยแป้งในไร่มันสำปะหลังในพื้นที่ถึง 45 จังหวัด ในพื้นที่ 1.5 ล้านไร่ ทำให้ผลผลิตลดลงคิดเป็นมูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท สาเหตุการระบาดของเพลี้ยแป้งในไร่มันสำปะหลังนั้น มาจากการนำท่อนพันธุ์มาจากแหล่งที่มีการระบาดของเพลี้ยแป้ง เมื่อนำไปปลูกจึงทำให้มีการระบาดไปเรื่อยๆ

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก