วิจัยสารเคลือบ "เมล็ดพันธุ์" เก็บนาน 6 เดือน-อัตรารอด 90%

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 12 เมษายน 54
จากปัญหาเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักประสบปัญหาการเข้าทำลายของโรคและแมลงศัตรูพืช ทำให้พืชเจริญเติบโตผิดปกติ ส่งผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิต เกษตรกรจึงจำเป็นต้องใช้สารเคมีป้องกัน โดยวิธีหนึ่งคือใช้สารกำจัดเชื้อราคลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูก ทว่าการคลุกนั้นเมล็ดจะได้รับสารไม่สม่ำเสมอ ปริมาณไม่แน่นอน อีกทั้ง เกษตรกรต้องสัมผัสสารเคมีโดยตรงซึ่งมีผลต่อสุขภาพ

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก