'บัวประดับ' สวยแถมเสริมรายได้

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 12 เมษายน 54
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา (พืชสวน) เป็นแหล่งเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งซึ่งมีความพร้อมในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป เพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพการเกษตรโดยเฉพาะด้านพืชสวน นอกจากจะช่วยเสริมสมรรถนะเกษตรกรแล้ว ยังเป็นช่องทางสร้างอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมช่วยสร้างรายได้อีกด้วย ซึ่งศูนย์ฯนี้ขึ้นชื่อในเรื่อง “บัวประดับ”

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์