ใช้​แบคทีเรีย​แล​คติ​ก​ปรับ​น้ำ​เสีย​โรง​นมผลิต​พลาสติก​ชีวภาพ​ได้​อาหาร​สัตว์

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 11 เมษายน 54
น้ำ​เสีย​จาก​โรง​นม มี​ผล​ทำให้​สภาพ​สิ่งแวดล้อม​ใกล้​เคียง​เสียหาย หาก​ไม่​มี​การ​ควบคุม​และ​บำบัด​ที่​ดี นัก​วิจัย​อุตสาหกรรม​เกษตร จาก​มหาวิทยาลัย​เชียงใหม่ ได้​ลด​ปริมาณ​สาร​อินทรีย์​ใน​น้ำ​เสีย โดย​การ​ประยุกต์​ใช้​แบคทีเรีย​แล​คติ​ก​เพื่อ​การ​บำบัด​น้ำ​เสีย​และ​การ​นำ​สาร​ที่​มี​ประโยชน์​กลับคืน

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ